{"result":"insert","wish_list":[{"product_id":"23267","categories":["17"],"categories_to_delete":null,"categories_to_add":null,"options":null,"additional_images":[{"image":"23267_(1).jpg","img_alt":"","img_title":""},{"image":"23267_(2).jpg","img_alt":"","img_title":""},{"image":"23267_(3).jpg","img_alt":"","img_title":""},{"image":"23267_(4).jpg","img_alt":"","img_title":""}],"additional_image_count":4,"filters":null,"filters_count":null,"old_status":"1","pictograms_to_add":null,"pictograms_to_delete":null,"old_sef_name":"ps4\/ps4-blood-bowl-2","specification":null,"tags":null,"tags_count":null,"files":null,"files_count":null,"purchase_rules":[],"code":"023267","bar_code":"3512899113374","brand":"Focus Home Interactive","price":"1999","image":"23267.jpg","weight":"0","ord":"0","stock":"1","status":"1","aktuelnost":"0","new":"0","bestseller":"0","action":"0","featured":"0","cheapest":"0","sales":"0","discount":"0","current_price":"1999","tax":"0","promote_on_home":"0","sef_name":"ps4\/ps4-blood-bowl-2","sef_name_old":"ps4-blood-bowl-2","created":"2017-05-10","updated":"2020-06-03 08:31:27","new_model_id":"0","notes":"","year":"0000","delivery":"0","enlisted":"0000-00-00","promo_id":"","sitemap_freq":"daily","sitemap_priority":"0.5","search_score":"0","cena_niza_redovna":"1999","cena_niza_akcijska":"0","loyalty_price":"0","video_url":"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=6RN-vqUYTyg","release_date":"0000-00-00 00:00:00","countdown_start":"0000-00-00 00:00:00","countdown_end":"0000-00-00 00:00:00","has_discount":"0","id":"401","conf_languages_id":"1","name":"PS4 Blood Bowl 2","description":"Blood Bowl 2 je igra koju nije teško preporu\u010diti, naro\u010dito ukoliko vam ideja ragbija… pardon – ameri\u010dkog fudbala, sa orkovima, patuljcima, elfovima i drugim Warhammer rasama zvu\u010di kao odli\u010dna razbibriga, a pritom vam ne smeta malo du\u017ee navikavanje na kompleksan takti\u010dki sistem. Odli\u010dna je polazna ta\u010dka za svakog ko se po prvi put susre\u0107e sa ovim univerzumom i \u017eeli igru koju \u0107e bez problema mo\u0107i da igra mesecima, dok \u0107e vlasnici nekog od prethodnih izdavanja verovatno sa\u010dekati da se pojavi još rasa dok ne pre\u0111u na BB2.","type":"PS4","short_description":"Blood Bowl 2 je igra koju nije teško preporu\u010diti, naro\u010dito ukoliko vam ideja ragbija… pardon – ameri\u010dkog fudbala, sa orkovima, patuljcima, elfovima i drugim Warhammer rasama zvu\u010di kao odli\u010dna razbibriga, a pritom vam ne smeta","subtitle":"","keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","alt_tag_image":null,"title_tag_image":null,"brand_image":"","brand_sef_url":"","stock_num":null}],"user":"not_logged"}