{"result":"insert","wish_list":[{"product_id":"16781","categories":["15"],"categories_to_delete":null,"categories_to_add":null,"options":null,"additional_images":[{"image":"16781_(1).jpg","img_alt":"","img_title":""},{"image":"16781_(2).jpg","img_alt":"","img_title":""},{"image":"16781_(3).jpg","img_alt":"","img_title":""},{"image":"16781_(4).jpg","img_alt":"","img_title":""}],"additional_image_count":4,"filters":null,"filters_count":null,"old_status":"1","pictograms_to_add":null,"pictograms_to_delete":null,"old_sef_name":"pc\/pc-batman-arkham-asylum-goty","specification":null,"tags":null,"tags_count":null,"files":null,"files_count":null,"purchase_rules":[],"code":"57902","bar_code":"5390102519032","brand":"Eidos Interactive","price":"799","image":"16781.jpg","weight":"0","ord":"0","stock":"1","status":"1","aktuelnost":"0","new":"0","bestseller":"0","action":"0","featured":"0","cheapest":"0","sales":"0","discount":"0","current_price":"799","tax":"0","promote_on_home":"0","sef_name":"pc\/pc-batman-arkham-asylum-goty","sef_name_old":"","created":"2018-11-05","updated":"2020-08-13 13:18:37","new_model_id":"0","notes":"","year":"0000","delivery":"0","enlisted":"2018-11-05","promo_id":"","sitemap_freq":"daily","sitemap_priority":"0.5","search_score":"0","cena_niza_redovna":"799","cena_niza_akcijska":"0","loyalty_price":"0","video_url":"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Cz11agh8a3w","release_date":"2009-08-25 00:00:00","countdown_start":"0000-00-00 00:00:00","countdown_end":"2009-08-25 00:00:00","has_discount":"0","id":"5593","conf_languages_id":"1","name":"PC Batman Arkham Asylum GOTY","description":"
\r\nBatman: Arkham Asylum je akciona avantura iz tre\u0107eg lica ra\u0111ena u Unreal Engine 3, koja \u0107e mra\u010dnog junaka sukobiti sa najopasnijim kriminalcima Gotham City-ja.
\r\n
\r\nIgra \u0107e biti u potpunosti smeštena u ludnicu pod imenom Arkham, trenutni dom ve\u0107ine neprijatelja s kojima se Batman suo\u010dio u svojoj raskošnoj karijeri branioca zakona i nedu\u017enih stanovnika Gotham-a. Zaplet nastaje u trenutku kada naš junak isporu\u010duje D\u017eokera u ovu instituciju na ostrvu i time upada u njegovu zamku. Ostaju\u0107i zatvoren sa najozloglašenijim ubicama i psihopatama koje je D\u017eoker organizovao, Batman mora da koristi sve svoje sposobnosti da ostane sakriven.
\r\n
\r\nBatman nema super mo\u0107i i njegova prednost proizilazi iz sposobnosti da sakriven vreba sa visine, iz mraka, odakle mo\u017ee da osmotri neprijatelja i strateški sagleda situaciju. U borbi izbliza se koristi napad, blokiranje, ošamu\u0107ivanje i bacanje. 
\r\n
\r\nOsim svojih borila\u010dkih i predatorskih sposobnosti, Batman mo\u017ee da pre\u0111e u mod za istra\u017eivanje, da kao detektiv osmotri scenu, reši forenzi\u010darske zagonetke, pa \u010dak i proveri otiske prstiju, detektuje feromone i toplotni trag da bi pratio otkrivenog zlo\u010dinca. Plavi vizor dozvoljava mu da vidi kroz zidove i lako identifikuje no\u017eeve i vatreno oru\u017eje. Batman \u0107e koristiti i druge moderne tehni\u010dke spravice (gadgets) koje \u0107e mu olakšavati pre\u017eivljavanje: batarang, eksplozivni gel, kuka sa konopcem, koja omogu\u0107ava Batman-u da se do\u010depa velikih visina i da se sa njih ne\u010dujno, vise\u0107i naglava\u010dke kao slepi miš, spusti iznad nesre\u0107nog protivnika koji ga ne prime\u0107uje.
\r\n
\r\nIgra \u0107e u potpunosti bitii dostojna jednog tako slavnog imena kao što je Batman. ","type":"PC igre","short_description":"Batman Arkham Asylum je akciona avantura iz tre\u0107eg lica ra\u0111ena u Unreal Engine 3, koja \u0107e mra\u010dnog junaka sukobiti sa najopasnijim kriminalcima Gotham City-ja.Igra \u0107e biti u potpunosti smeštena u ludnicu pod imenom Arkham, trenutni dom","subtitle":"","keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","alt_tag_image":null,"title_tag_image":null,"brand_image":"","brand_sef_url":"","stock_num":"1"}],"user":"not_logged"}