{"result":"insert","wish_list":[{"product_id":"15529","categories":["18"],"categories_to_delete":null,"categories_to_add":null,"options":null,"additional_images":[{"image":"15529_(1).jpg","img_alt":"","img_title":""},{"image":"15529_(2).jpg","img_alt":"","img_title":""},{"image":"15529_(3).jpg","img_alt":"","img_title":""},{"image":"15529_(4).jpg","img_alt":"","img_title":""}],"additional_image_count":4,"filters":null,"filters_count":null,"old_status":"-8","pictograms_to_add":null,"pictograms_to_delete":null,"old_sef_name":"xbox360\/xbox360-aliens-colonial-marines-limited-edition","specification":null,"tags":null,"tags_count":null,"files":null,"files_count":null,"purchase_rules":[],"code":"015529","bar_code":"5055277018215","brand":"Sega","price":"1499","image":"15529.png","weight":"0","ord":"0","stock":"1","status":"-8","aktuelnost":"0","new":"0","bestseller":"0","action":"0","featured":"0","cheapest":"0","sales":"0","discount":"1","current_price":"1499","tax":"0","promote_on_home":"0","sef_name":"xbox360\/xbox360-aliens-colonial-marines-limited-edition","sef_name_old":"","created":"2018-12-05","updated":"2021-05-07 08:27:28","new_model_id":"0","notes":"","year":"0000","delivery":"0","enlisted":"2018-12-06","promo_id":"","sitemap_freq":"daily","sitemap_priority":"0.5","search_score":"0","cena_niza_redovna":"1499","cena_niza_akcijska":"0","loyalty_price":"0","video_url":"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=yN1DHhMwuHI","release_date":"2013-02-12 00:00:00","countdown_start":"0000-00-00 00:00:00","countdown_end":"2013-02-12 00:00:00","has_discount":"0","id":"5859","conf_languages_id":"1","name":"XBOX360 Aliens Colonial Marines-Limited Edition","description":"
\r\n
\r\nAliens: Colonial Marines je linearna hodnik-puca\u010dina, \u010dija se radnja nastavlja na fabulu Kameronovog filmskog „ Aliensa”. Long story short, zla korporacija Wayland-Yutani stigla je pre njih, reš\u008aena da „savršeni organizam” zarobi i iskoristi za bio-oru\u017e\u009eana istra\u009e\u017eivanja. Kada naletite na zaglavljena vrata, neko \u0107e vam narediti „ Run a bypass! ”, kada se u vazduhu ose\u0107a opasnost, komandir \u0107e vam re\u0107i da ostanete frosty, kada postoji opasnost da ostanete bez municije, bi\u0107e vam re\u010deno da koristite kratke, kontrolisane rafale… Atmosfera zna da bude mra\u010dna i napeta, i originalni prikaz filma prenesen je sa velikom vernoš\u0107u do najsitnijih detalja, na šta zamerke ne\u0107e uputiti niko ko napamet zna sve dijaloge iz filma (zvuci pucnjave i detektora, izgled i ski\u010danje aliena, bezbrojne pa\u009eljivo uba\u010dene reference i momenti iz filma, legendarni citati prvobitnog tima, dizajn eksterijera i dr.).","type":"XBOX 360 igre","short_description":"Aliens Colonial Marines je linearna hodnik-puca\u010dina, \u010dija se radnja nastavlja na fabulu Kameronovog filmskog „ Aliensa”. Long story short, zla korporacija Wayland-Yutani stigla je pre njih, reš\u008aena da „savršeni","subtitle":"","keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","alt_tag_image":null,"title_tag_image":null,"brand_image":"","brand_sef_url":"sega","stock_num":null}],"user":"not_logged"}